Revisoren på Samsø
John Drejer Nielsen
Vestervang 25
8305 Samsø

Telefon 86591130
Mobil 50861130

e-mail: john@lokalrevisor.dk